Ako funguje zložitá evidencia odpadu?
Jednoducho, v dvoch krokoch

Stačí sa registrovať, alebo využite naše služby pri vývoze kuchynského, reštauračného odpadu a evidenciu odpadu, evidenčnú povinnosť vedieme za vás.

Prevádzky ktorým vývoz odpadu zabezpečuje spoločnosť ESPIK Group majú prihlasovacie meno a heslo automaticky vygenerované v obsahovej časti zmluvy o vývoze odpadu. V prípade ak prihlasovacie údaje nie sú automaticky vygenerované v zmluve nás prosím kontaktujte, za počkaním sprístupníme účet.

evidenčné listy
ročné hlásenia
kódy nakladania

jednoducho a pohodlne
bez zbytočných pokút
podľa platnej legislatívy

Registrácia

Prevádzky ktorým vývoz odpadu zabezpečuje spoločnosť ESPIK sa prosím neregistrujte. Prihlasovacie údaje si vyžiadajte na našej infolinke 0950 401 401

Evidencia odpadov slúži prevažne pre reštauračné zariadenia a odpad u nich vzniknutý. V rámci evidencie nie je možné evidovať odpad vedený ako nebezpečný.